Nezáväzný dopytový formulár

Cenová kalkulácia

Názov akcie :
Šport :
Popis akcie :
Dátum konania :
Miesto konania :
Predpokladaný počet pretekárov :
Počet medzičasov :
  Meraný štart
Registračný systém :
SportSoft registračný systém: Online registračný systém pre správu celých pretekov, vrátane automatického spárovania platieb z bankvého výpisu.
Vlastný registračný systém
  Vytvorenie webových stránok pretekov
  Veľkoplošná výsledková tabuľa
  Výsledkové SMS pre pretekárov
  Zaistenie štartových čísel
Odkaz pre nás :
Váš kontaktný e-mail :
Váš kontaktný telefón :